bensigvald.com
 
 Til forsiden Ben-Sigvald DMB Dugneberg Underholdning Linker Sosialkanalen                  

Underholdning

 

Framskritt i distrikt-Norge


Som så mange andre kommuner i distrikt-Norge fant Stord  for noen år siden ut at mulighetene for å bevilge seg en bystatus eller to burde vurderes. Man fant ut at man like godt kunne gi hele kommunen bystatus, så slapp man masse bygdekrangler om hvilken grend på øya som kvalifiserte til betegnelsen by.

Som seg hør og bør for en by har man nå tatt i et krafttak for kollektivtrafikken. Som det viktige trafikkknutepunktet Leirvik - som ligger midt i byen Stord - er, har man funnet ut man trengte en ny terminal for busstrafikken. Siden Kystbussene er de største og tøffeste bussene som stopper i Leirvik sentrum er det bare rett og rimelig at de får sin egen terminal. Og nettopp fordi Stord har et slikt enormt antall reisende og det lett kan bli vanskelig å avvikle all trafikken, ble man etter mye om og men enig om at man skulle slå seg skikkelig løs, og trø til med en todelt terminal. Det vil altså si en terminal A og B, en for nordgående, og en for sørgående trafikk. Det har i hele planleggingsperioden vært lagt vekt på at det skal være lett å ta seg fram mellom de to terminalene, og at hele anlegget skal bære preg av en luftig og enkel elegant stil.

Den nye Kystbussterminalen stod ferdig vinteren 2003. På en tur med Kystbussen sommeren 2003 benyttet Ben-Sigvald oppholdet i Leirvik til å avfotografere den nye Terminalen. Resultatet ser du nedenfor:

.

.

.

.

.

.