bensigvald.com
 
 Til forsiden Ben-Sigvald DMB Dugneberg Underholdning Linker Sosialkanalen                  

Dugneberg

Attraksjoner Katter

 Grillkvelder

           

 

Ein gjennomgang av dei viktigaste stadane på Dugneberg

Dugneberg har ei rekkje spannande attraksjonar, på denne sida vil me forsøkje å gje ein kort presentasjon av dei viktigaste sjåverdigheta. Diverre manglar det bilete til tekstsen, dette vonar eg å få på plass etterkvart.

Det mest iaugefallande på Dugneberg er nok låvebygget, som er sentralt plassert inne på tunet. Dette bygget er for tida under behandling, og det er planlagt at rehabiliteringa vil vere ferdig på vårparten 2012.
Låven inneheld blant anna ein silotank i tre, det er DMB sitt store ynskje å få overta tanken til sine formål.

På Dugneberg finn ein to potetkjellarar. Den eine er framleis i bruk, og det er poteter i bingene. Den andre har lege ubrukt i mange år. Det var snakk om å nytta den som stallen i Bethlem under ei oppsetning av juleevangeliet som friluftsteater. Heile stykket vart diverre avlyst, då Blakken nekta å stille opp i gjesterolla som eselet.

Ved innkjørsla til Dugneberg finn ein eit flott postkassestativ, i ein heilt særskild design. Dette stativet erstatta eit gammalt og utslitt "stativ" sommaren 1997. Det er usikkert kor lenge det har stått postkassestativ her. Stativet som står her no, er laga av Ben-Sigvald, og har eit flott tak av takpanner henta frå eldhuset. Alt snakket om at stativet dett over ende i vinterstormar er sjølvsagd berre lausaktige og usanne rykter.

Mellom eldhuset og den nye potetkjellaren finn me ein flott port, utført i typisk nygamal stil, med hengsler frå Trålbøteriet, og ein fin finish i ein matt malingrester og lakkpreg. Denne porten vart sett opp i 1996, for ein eldre port, som hadde sett sine beste dagar. For å ikkje såre nokon, vart prosjektet offisielt kalla ein restaurering, og difor er nedste plank henta frå den orginale porten.

I vest finn ein og ein port i same stilen, den observante portkjenner vil ved nærare ettersyn sjå at denne porten er montert feil veg. Denne porten er laga etter "trillebår-standarden", som betyr at ein trillebår fullasta med greiner akkurat kan passere gjennom utan for mykje problem.

Bak garasjen finn me det som uformelt vert kalla grillplassen, dette er ei fin flat grasseng som vert nytta nettopp til grilling, og ellers til crocket og diverse ballspel. Det vert sett på som ei ære å få klippe denne plassen med gressklippartraktoren, og dette arbeidet vert berre utført av høgt kvalifisert personell.

Gravplassen for kattar er ein annan merkverdighet på Dugneberg, her ligg både kjende og meir ukjende kattar gravlagd. I dag er gravplassen i noko dårleg forfatning, men ein kan framleis lese navna til dei ulike kattane på gravstøttene som er sette opp.

Det kanskje mest kjende landemerke på Dugneberg er likevel sannsynlegvis korset på ein av toppane i vest. Dette korset vart sett opp av Lars-Johannes under ein pause i eit vedsagingsprosjekt, ein gong på åttitallet. Korset synes godt frå riksvegen. Kva symbolikk som ligg i det. er det ingen som veit. Ettersom mange fuglar misforstod funksjonen til korset, var det etter ei tid heilt utslete, og sommaran 2004 vart det endeleg skifta ut, med eit nytt kors, som vonelege vil halda seg minst like lenge som det orginale.