bensigvald.com
 
 Til forsiden Ben-Sigvald DMB Dugneberg Underholdning Linker Sosialkanalen                  

DMB

Sporplan Materielloversikt Filmer DMB 2003 DMB 2004 DMB 2005 DMB 2006

DMB 2007

DMB 2008

 

Fra å gå fra bare en passasjervogn, en "Silberling"-passasjervogn fra Deutsche Bahn, har DMB etterhvert fått en forholdsvis stor passasjervognpark. I dag er det hele 13 operative vogner på banen, i tillegg til fire veteranvogner, og en del kasserte vogner som ikke lengre er i drift.
.

Den eldste vognen i drift har typenummer B 50 85 20. Denne er produsert av Lima, og er i gammel design, det vil si mørk grønn. DMB har bare en stykk av denne vognen.
Julen 2002 dukket det opp tre splitter nye passasjervogner av Roco-fabrikat på DMB sin bane. Disse er i det aller nyeste designet til SBB, hvite, med svart stripe langs vinduene. Det er en 1. klassevogn med typebetegnelse A 50 85 10 - 75 000 -5, og to 2. klasssevogner med serienummer B 50 85 21.
Disse tre vognene har installert lys inne i kupeene. Høsten 2007 kom det en til av disse vognene. Disse fire vognene går nå fast i en togstamme og har fått innstallert innebelysning samt røde endelys i begge endene av vognstammen.

.

. .
I forbindelse med at de nyeste vognene var ute av drift høsten 2003, ble det investert i tre vogner av merket Märklin. Disse ble det skiftet hjul på, slik at de kunne brukes på likestrømskinner. Vognene er i SBB grå-design, det vil si det nest nyeste designet. Det er en 1. klassevogn med typenummer Apm 61 85 10 - 90 233 -0, og to andreklassevogner med
serienummer Bpm 61 85 20.
Høsten 2007 kom det fem intercity-vogner av typen EW IV. Disse går normalt i to togstammer sammen med Märklinvognene.
. . . .
DMB har også fire veteranvogner som brukes sammen med
Be 6/8 -lokomotivet på veteranturer.
På den nye smalsporbanen til Birsemüseli brukes denne vogntypen. Disse vognene er produsert av Roco og er i skala H0e.