bensigvald.com
 
 Til forsiden Ben-Sigvald DMB Dugneberg Underholdning Linker Sosialkanalen                  

DMB

Sporplan Materielloversikt Filmer DMB 2003 DMB 2004 DMB 2005 DMB 2006

DMB 2007

DMB 2008

 

Lokomotiver på DMB-anlegget

Her følger en liten oversikt over lokomotiver som er stasjonert på DMB-anlegget. Det finnes to strekninger på anlegget, en hovedstrekning der SBB traffikerer, og en sidebane - DBB - som ikke har forbilder i virkeligheten med hensyn på rullende materiell.
.
.

.

SBB Re 460 er nesten obligatorisk på ethvert anlegg som har SBB i "vår tid" som forbilde. Denne modellen er fra Roco, og ble kjøpt inn i julen 2002, som en del av det omfattende oppgraderingsprogrammet av anlegget. Loket er utstyrt med digitaldekoder fra Lenz. I 2008 fikk loket ny lokkåpe.

26. juni 2004 kom dette loket til DMB. Det har typebetegnelsen Re 4/4 IV. Det ble bare produsert 4 stykker av dette loket for SBB, og de ble tatt i bruk i 1982. Allerede i 1997 byttet SBB dem ut med 4 andre lokomotiver hos en privatbane, fordi man heller ville satse på Re 460 som framtidens lokomotiv. 
DMB kjøpte likvel inn ett eksemplar av lokomotivet fordi det er et veldig stilig lok. Loket er utstyrt med digitaldekoder fra Lenz.

.
Våren 2005 skaffet DMB seg sin andre Re 460. Loket har SBB- jubileums design. Dette er også produsert av Roco, og har Lenz digitaldekoder montert. SBB Re 482 er kjøpt inn for å ta seg av godstrafikken.
Dette loket er av merket PIKO, og har etter min mening svært gode kjøreegenskaper. Det er utstyrt med digitaldekoder, og det er programmert med langsom akslerasjon og nedbremsing.
.

.

Ett impulskjøp sommeren 2005 førte til at DMB nå fikk sin tredje 460- maskin. Dermed begynner lokparken å bli ganske komplett i forhold til trafikkaviklingen på banen. Dette loket er også Roco produsert, og har digitaldekoder innstallert.

Dette Connex-lokomotivet ble kjøpt i en startpakke fra Lidl, i desember 2004 og er av merke PIKO. Det er samme modell som SBB Re 482, men innmaten er litt enklere. Det skal installeres digitaldekoder i lokomotivet.

.
"Pilatus" er navnet på det fjerde 460-loket på banen, og ble kjøpt inn våren 2008. 

Dette er en klassisker fra LIMA, nemlig El13, som er et norsk lokomotiv. DBB har kjøpt inn 3 stk av disse lokomotivene, foreløpig er bare ett i drift, og to er delelokomtiver som ikke er i kjørbar stand. Lokomotivet vil på sikt få DBB-design.
Dette lokomotivet har blitt oppgardert med en såkalt Faulhaber Klokkeanker motor, og er utstyrt med en spesiell digitaldekoder.

.
Dette er det femte 460-loket til DMB. Men dette er en såkalt dummy, det vil si at det er et umotorisert lokomotiv, og derfor ikke driftsoperativt. Dette flotte veteranlokomotivet er en B 6/8, ofte bedre kjent under kallenavnet "Krokodillen". Det kom til DMB høsten 2007, og brukes bare til spesielle veterantog-turer.
.
DBB hadde i sin tid ett eget lite lokomotiv for godstog (DB). Her er det fotografert under en tur til Swerringen, som ligger et stykke fra DBB-banen. Loket er av merket PIKO, og ble kjøpt inn på nettauksjon, så jeg vet ikke så mye mer om det. Et helt greit lokomotiv, som ikke hadde digitaldekoder. Lokomotivet ble senere solgt videre i forbindelse med nedleggelsen av DBB i 2007.
.
DMB har tatt på seg ansvaret for å bygge opp en smalsporbane til Birsemüseli, etter at den gamle Birsemüselibanen (DBB) ble lagt ned. I den forbindelsen ble dette lille damplokomotivet anskaffet. Det er faktisk det første damplokomotivet i DMB sin historie. Det er i H0e-skala, som vil si at sporbredden er mye mindre enn på normalspor H0. Dette lokomotivet skal også brukes på den nye Birsemüselibanen. Det skal primært brukes i persontrafikk.
.