bensigvald.com
 
 Til forsiden Ben-Sigvald DMB Dugneberg Underholdning Linker Sosialkanalen                  

DMB

Sporplan Materielloversikt Filmer DMB 2003 DMB 2004 DMB 2005 DMB 2006

DMB 2007

DMB 2008

 

2005 - banen vokser seg lengre

Året startet med det ingen trodde var mulig - enda en ombygging. Det var sterke protester i de nærmeste omgivelsene og enkelte har stilt spørsmålstegn ved hele integriteten til banen nå som den igjen "rives". Men likevel er ombyggingen trumfet igjennom. Man har ikke mer moro enn man lager selv. Ombyggingen vil foregå i to runder, først blir modulene i nord skiftet ut, og senere enkelte av modulene i vest. Noen vil bli værenede slik de er i dag. Formålet med ombyggingen - eller utvidelsen er å doble lengden på hovedbanen, samt bygge ut kapasiteten på vendesløyfene.
.

16.01.05
Forberedelsene til utbyggingen startet i garasjen noen dager før jul. Jeg tegnet opp, målte og sagte opp alle delene til de nye modulene på forhånd, slik at det bare var å bære dem inn og montere dem opp. Dette arbeidet ble gjort i romjulen. Etter nyttår startet skinneleggingen. Den nye sporplanen finner du her. Som sagt har mange protestert på det som nå skjer, men jeg garanterer at resultatet blir bra! Det som kan nevnes er iallfall at det nå er tre nivåer på skinnegangen, med et helt nytt "nivå 0". Selv om ikke utbyggingen er ferdig, var det likevel ved byggeperiodens slutt mulig å igjen kjøre tog på banen.

Blakkenberg stasjon stod i hovedfokus denne gangen, etter at de nye modulene var montert opp. Her ble alt det tekniske revidert, noen dårlige koblinger erstattet slik at alt igjen virket slik det skal. Nå er det kommet på plass en liten stasjonsbygning som er egenlaget, samt en liten plattform som er beregnet for lokaltogsett. I utgangspunktet er dette en kryssestasjon, og det er bare fjellturister og noen få fastboende som benytter stasjonen til av og påstigning. Ved siden av stasjonen er det kommet et lite bolighus. Det er montert lys i husene, samt et gatelys på plattformen. Alt i alt er Blakkenberg blitt et trivelig lite sted langs linjen, og forhåpentligvis vil landskapet etterhvert strekke seg videre over anlegget om ikke altfor lenge.

I tillegg har det kommet ett nytt lokomotiv og noen godsvogner på banen. Mer informasjon om disse finnes på materielloversiktsidene.


.
18.02.05

En ny arbeidsøkt er over. Etter lange vurderinger satte jeg inn full innsats og gikk løs på sørøstre del av anlegget, og fikk skiftet ut modulene der også. Under arbeidet var hele rommet ett eneste kaos. Jeg fikk kommet igang med skinneleggingen også, men det er fortsatt en del arbeid igjen, før anlegget igjen er åpent for trafikk. Det ble også montert strøm på alt det tekniske på vendesløyfene, men ikke laget noe kontrollpanel enda. 

I tillegg til alt arbeidet, ble det også tid til et besøk hos Haugaland Modelljernbaneklubb der min 460 fikk gjøre tjeneste som reservelok. Bildet er tatt på Aksdal stasjon.


.  
22.04.05

Endelig tid for en oppdatering. Nå er alle skinnene montert, unntatt på den største stasjonen, og den tilhørende vendesløyfen, men det går an å kjøre på "sirkelen" nå. Og det var virkelig verdt arbeidet å bygge ekstra spor. Gjennomsnitt kjøretid pr runde er nå 2:42 minutter, mot ca 1:30 før utbyggingen. Altså tar det nå over ett minutt mer mellom hver gang ett tog er på samme punkt på banen, dersom man kjører i sirkel.

Swerringen har fått nytt kontrollpanel. Dette er helt enkelt, med skyvebrytere for å legge om sporvekslene, og dioder som markerer hvilken vei vekslene ligger. Plattformene på stasjonen er også forlenget. 

Jeg fikk tak i noe byggematerial, som var lett å skjære i, uten at det smuldrer, av dette bygget jeg tunnelrør, som jeg malte i mørk grå, noe som gav en svært bra effekt i tunnelene i sørenden av stasjonen. 

Nå gjenstår det å lage et skikkelig landskap rundt stasjonen, samt få på plass ballast og detaljer.

På bildene ser vi først kveldssol på Swerringen, så det nye kontrollpanelet til høyre, og Blakkenberg sitt kontrollpanel til venstre. 

Nederst et oversiktbilde over Swerringen, med nye lange plattformer og dobbeltspor i utkjørselen i sør. Ombyggingen har gitt ett mye mer helhetlig sporbilde på stasjonen. I enden av spor 1 er det kommet ett buttspor med plass til 2 godsvogner, eller ett lokomotiv. 

 

.
25.05.05

Fortsatt står Swerringen stasjon i fokus. Her ble det denne gangen montert opp lys på plattformen mellom spor 2 og 3. I tillegg ble det lagt ballast i sporet på hele stasjonen, og det kom en del vegetasjon på plass rundt stasjonen. Plutselig ser alt veldig mye bedre ut, men fortsatt er det dyngevis med arbeid igjen. 
.

07.07.05

Sommeren går, og det dukker opp nye ting hele veien.Swerringen har fått en trivelig park midt i sentrum, i tilllegg kom det to nye lyktestopler på plass. På stasjonen er det også kommet på plass en gangbro mellom de to plattformene.

 

 
 

.
07.12.05

Det har ikke skjedd så veldig mye på anlegget iløpet av høsten, men nå er det på tide å komme med en liten oppdatering. Iløpet av høsten har endelig kontrollpanelet til vendesløyfen Luzern kommet på plass, og dermed er denne delen av anlegget endelig operativt, det vil si at det nå er mulig å snu tog, og å parkere ett av togsettene ute av synet, når det ikke er i bruk. 

I tillegg til dette har det kommet landskap i det siste hjørnet på Swerringen, slik at det nå begynner å bli en god helhet på denne siden av anlegget. Det er også blitt gjort en god del småarbeid rundt om på anlegget iløpet av høsten. Til høyre ser vi vestre utkjørsel på Swerringen før og etter at landskapet er kommet på plass.