bensigvald.com
 
 Til forsiden Ben-Sigvald DMB Dugneberg Underholdning Linker Sosialkanalen                  

DMB

Sporplan Materielloversikt Filmer DMB 2003 DMB 2004 DMB 2005 DMB 2006

DMB 2007

DMB 2008

 

2004


Vi følger utviklingen i DMB videre.
.06.01.04, 04.02.04, 18.02.04, 06.03.04, 12.04.04, 05.05.04
06.01.04
Julen 2003 ble de siste skinnene lagt på anlegget, med unntak av selve Dugneberg stasjon. Det var tid for å begynne å lage litt landskap, samt å legge opp kabler.

Endelig ble det innstallert lys på Birsemüseli. Belysningen har fått en egen bryter på siden av modulen. Planen er at Birsemüseli stasjon
og området rundt skal ligge under et fint teppe av snø, mens det er sommer på resten av anlegget. Jeg tror det skal gå bra, siden Birsemüseli ligger så avskjermet.

På Swerringen begynte ting å skje i nyttårshelgen. Det er kommet landskap på plass, og nye perronger. Egentlig skulle det legges opp nye kabler til sporpensene også, men det arbeidet ble ikke fullført. I forbindelse med byggearbeidet var det satt inn ekstrabusser for tog. Sverre bidrog med utvalget sitt, og i den anledning ble en ny veitunnel ut fra Swerringen åpnet.

På bildet ser vi at kirken er kommet på plass igjen. Den nye veitunnelen forsvinner inn i fjellet under treklyngen nederst til høyre på bildet.

Birsemüseli;
Banen opp til Birsemüseli er ferdiglagt, men er kanskje i bratteste laget. Det ble ikke tid til å teste den ut skikkelig.
Vi ser at landskapet begynner å ta form. Nederst til venstre ser vi godssporet.

Bildet til høyre viser nattstemning på Birsemüseli. Resultatet av å legge inn lys var verdt alt strevet. Passsasjervognen på bildet kommer ikke til å trafikkere Birsemüselibanen til vanlig.
.

Sverre gjorde det meste av arbeidet i forbinelse med fjellutformingen rundt Swerringen. I den forbindelsen dukket altså Swerringen-tunnelen opp. Her ser vi en Postauto-buss på vei ut fra den nye tunnelen.

I neste runde er planen å få gjort ferdig landskapet rundt og i Swerringen. Fjellene må males over en gang til. I tillegg skal det legges gress og ordnes skikkelig vei.

 .
04.02.04  

Denne arbeidshelgen ble endelig alt teknisk opplegg på Swerringen ferdig. Nå er det kommet lys i stasjonen og kirken, i tillegg fungerer alle sporpenser slik de skal, og det tekniske inne i vendesløyfetunnelen er på plass. Det ble god tid til å prøvekjøre, og det er alltid skikkelig moro når ting fungerer slik det skal.

Ellers ble det brukt mye tid på å få på plass mer landskap, i form av sparkel, og tetningsskum.

Nå er hele fjellsiden mellom Swerringen og Birsemüseli ferdigsparklet, som man ser på bildene.

Tunnelportalene inn til vendetunnelen er  på plass, og skal få litt farge etterhvert.

På bildet til høyre ser vi at å legge flexsiskinner helt snorrett ikke er min sterkeste side.

   
På Birsemüseli er det kommet ett nytt hus på plass, og det har fått lys. Her er alt klart for å legge på plass ett snødekke over hele landsbyen.

 

   
 

.

18.02.04  
Denne helgen var det andre planer som stod på programmet for hjemturen. Men det ble tid til å skifte ut den siste delen av anlegget som ikke var blitt gjort om til "modul". Nå er det bare den helt nordre enden av anlegget som er igjen fra den opprinnelige ombyggingen i fjor vinter. Men denne delen kommer heller ikke til å bli byttet ut, så nå er i realiteten ombygging nr 2 ferdig med hensyn på bordplater ol.

I tillegg til denne operasjonen, ble det malt litt fjell, og lagt litt landskap rundt Swerringen, og ellers på anlegget. Det ble ikke tatt noen bilder denne gangen.

   
06.03.04
Vinterferie, og tid for å fortsette arbeidet med DMB. Det ble ikke gjort så veldig mange synlige tiltak, men det ble satt sammen noen nye hus, og Birsemüseli fikk et lite fjellkapell med belysning i.

Ellers ble det påbegynt landskap på "baksiden" av Swerringen, det vil si på det som blir paradestrekningen på anlegget, der man vil kunne se togene passere på en, etter forholdene, lang strekning.

Etter mye fram og tilbake, og masse tegning og prøving, ble jeg enig med meg selv om å starte på et ganske omfattende prosjekt, nemlig å gjøre klar Blakkenberg stasjon for full operativ drift. Det skal brukes Tortouise-motorer til pensene, og dette gir noen spennende - om enn elektronisk svært enkle- løsninger med hensyn på signaldrift.

Blakkenberg er en helt vanlig kryssestasjon, med et hovedspor og et avviksspor. Planen er å få utkjørsignal til de to sporene i begge ender, samt å legge inn en helt primitiv kollisjonssikring i form av brytere som kan slå av og på strømmen i sporene. I løpet av uken fikk jeg begynt på sporleggingen og kontrollkassen.

Det må nevnes at en gammel SBB RBe 4/4 kom til DMB iløpet av uken, direkte fra Lichtenstein. Denne skal etterhvert omlakkeres og settes inn i passasjertrafikken på sidebanen.

DMB ble også tilgodesett med sporforlengelse iløpet av helgen, og banen nærmer seg nå virkelig Dugneberg stasjon (prosjektert).

 


.
12.04.04
Påskeferie og mellom mye annet også tid for litt arbeid på DMB. All energi og krefter ble satt inn på å få ferdig Blakkenberg stasjon. Jeg kom godt i gang under forrige økt, men det tok mye tid å få ferdig kontrollpanelet og alle koblingene under skinnene. Alle skinenne til Blakkenberg er montert på en lang plate, som legges oppå modulbordene. Jeg vet ikke helt hvorfor det ble slikt, men det er nå en grei løsning. Etter mye kobling, feilkobling og omkobling fikk jeg til slutt stasjonen til å virke omtrent slik jeg vil. Endelig kan det kjøres motgående trafikk kontinuerlig på banen.

Jeg fikk også montert opp ett nytt hus i Swerringen.

Siste kveld før avreise til Bergen fikset jeg også litt på landskapet som ligger under Birsemüseli.

Video av første kryssing på Blakkenberg ser du ved å klikke på den grønne pilen nedenfor:

 .
05.05.04
Våren er kommet, og uteaktiviteter konkurrerer om oppmerksomheten. Men litt tid til DMB ble det denne gangen også. Det skjedde ikke de store tingene denne gangen. Ett nytt hus, og lys i alle bygninger på Swerringen var det viktigste.
I tillegg ble det foretatt noen sporutbedringer noen plasser i rampen under Birsemüseli.

Det ble faktisk mest kjøring denne gangen, da det var mye besøk på anlegget. Blakkenberg stasjon fungerer utmerket, og åpner for en mye mer spennende trafikkavvikling. Selvfølgelig ble det prestert å frontkollidere tog to tre ganger, men det foregikk uten noe skade på materiellet.

På Swerringen var det stasjonert en god del Rietze-busser denne helgen. Blandt annet for å prøve ut en tilfredsstillende løsning på bussparkering foran stasjonen.

På bildet ser vi passasjen mellom stasjonsbygget og det nye huset.