bensigvald.com
 
 Til forsiden Ben-Sigvald DMB Dugneberg Underholdning Linker Sosialkanalen                  

DMB

Sporplan Materielloversikt Filmer DMB 2003 DMB 2004 DMB 2005 DMB 2006

DMB 2007

DMB 2008  

2003

Her er noen bilder av det gamle anlegget, før ombyggingen startet. Bildene er tatt i full fart, uten at det var ryddet på forhånd, så kvaliteten er ikke den beste. 
Men bildene gir iallefall ett innblikk i hvordan ting var før ombyggingen.
.
Her et nærbilde av det som var Kottenforst. Vi ser Postautoen på vei under nok ett "buss for tog" oppdrag som det desverre har blitt litt for mange av. Oversikt over Kottenforst stasjon. Som vi ser er dette bildet tatt før det ble lagt inn ny plattform mellom spor to og tre. Hele denne seksjonen er nå revet og bygget på nytt.
.
Dugneberg stasjon, sett fra andre siden. Cargo-lokomotivet er på vei mot Blakkenberg stasjon hvor det skal krysse et annet tog.

Igjen får vi et grundig innblikk i kaoset som hersker på anlegget.

DMB sitt anlegg har og vil alltid bære preg av rot og kaos, det er først og fremst en hobbyaktivitet, og desverre fører det til at det estetiske og ordensmessige ofte blir nedprioritert. Vi ser her nedover Dugneberg stasjon.
.
.
Til slutt et bilde av Cargoloket som kommer durende ut av en halvferdig tunnel. Mye gjenstår før DMB kan åpne offisielt, men det er jo veien som er målet.......

.

Ombygging av Kottenforst stasjon


.
. Før omleggingsarbeidet begynte, såg stasjonen slik ut, og vi ser klart at det var trange forhold for tog og reisende.

.
  Her et et utsnitt tatt midt under omleggingsarbeidet, vi ser at det gamle krysset er byttet ut med en krysspens som gir mye større fleksibilitet i trafikkavviklingen.

.

 

Så er den nye perrongen på plass, og vi ser stasjonen i et travelt øyeblikk. Med den nye krysspensen er det mulig å avvikle trafikken på en mye mer fleksibel måte.

Rett etter denne ombyggingen ble altså hele anlegget revidert, men spor og perrongløsningen ble i stor grad beholdt slik den er på dette bildet.

Den første ombyggingen


18.08.03, 26.08.03, 25.09.03, 09.10.03,171103
.

18.08.03
Til mange stores fortvilelse har DMB nok en gang startet på et totalombyggingsprosjekt. Dette blir noe sånt som det fjerde forsøket på å lage en bra bane. Denne gangen holder jeg likevel hardnakket på at det er fornuft i galskapen. Sporplanen som er lagt ut her på nettet, vil bli beholdt også etter ombyggingen, formålet med ombyggingen er å lage et mer modulbasert anlegg, som lettere kan demonteres dersom det blir nødvendig, uten å ødelegge verken landskap eller ledningsopplegg. Et annet og like viktig poeng er at selv om sporplanen i seg selv er bra, er traseèn langt fra så god som den bør være. Så mål nummer to med ombyggingen er å få en bane som er tilnærmet fri for avsporinger.

Fordi ombyggingen er så omfattende vil den bli foretatt i to omganger. Arbeidet ble påbegynt første uke i august 2003. Sør-østre del av anlegget ble revet ned, og det ble laget til moduler. Været var ypperlig for å arbeide utendørs.

Her er et bilde etter at modulene er snekret sammen. Legg spesielt merke til vinduet på kortsiden, som vil gi innsyn til vendesløyfetunnelen. Når denne artikkelen ble skrevet, stod denne delen av anlegget ferdig oppstilt på loftet, men det var ikke tid til å ta bilder, før avreise til Bergen. Men jeg kommer selvfølgelig tilbake med masse mer spennende stoff om arbeidet videre utover høsten.


 26.08.03
Langhelgen 22 - 25. august ble brukt til å fortsette arbeidet på DMB-modulene.

Desverre gikk arbeidet mye senere enn planlagt, målsettning var å få alle sporene på plass i løpet av helgen, men det viste seg å være for ambisiøst. Å bygge ramper tok mye lengre tid, men så tar ting også tid dersom det skal gjøres ordentlig. 

Det ble tid til å legge litt spor på Kottenforst stasjon, (som forresten kanskje skal skifte navn), samt et vendespor og et stykke oppover rampen.  
Det er blitt investert i korkballast som hovedsporet skal ligge på i første omgang på strekninger med stigninger, for å jevne ut eventuelle ujevnheter. 

Selv om det altså tar mer tid enn beregnet, ser det ut som om resultatet kan bli bra. Bildene til høyre er tatt etter at arbeidshelgen var avsluttet.
 

 


 

25.09.03

En ny arbeidshelg er gjort unna, og arbeidet er kommet ett lite stykke videre. Så godt som alle skinnene er kommet på plass. Midt under skinneleggingen fant jeg plutselig ut at det skulle legges et ekstra sidespor inn, fordi det var et område på den ene modulen som skrek etter å bli fylt opp med noe. Hva sidesporet skal brukes til, er ikke klart enda, men det kan antagelig senere ledes ut til et industriområdet eller lignende. Det kan også brukes som hensettingsspor, siden mesteparten av det blir skjult i landskapet.

I forbindelse med renovasjonsarbeidet skifter Kottenforst navn til Swerringen, samtidig som det blir satt inn en ny stasjonsbyggning. Denne er mye friskere enn den forrige. Her ser vi bilder av den gamle og den nye stasjonsbyggningen. 

 

.


Det ble noen problemer da sporvekslerene skulle legges. Det vil si det er problemer med motorene til vekslene, dette er en sak det må jobbes mer med. Nedenfor ser vi Swerringen stasjon etter at alle sporene er lagt. Fortsatt er ikke all ballasten kommet på plass.Det ble tatt opp en liten video på slutten av arbeidshelgen, under uttesting av kryssesporet.
Denne kan du se på , dersom du klikker på den røde pilen nedenfor